top of page

Privacy

Over de verwerking van jouw gegevens willen wij transparant zijn, hierom deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat Fitness-XL zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

 

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Fitness XL maakt gebruik van alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit zijn dus gegevens rechtstreeks van jou, die wij verkrijgen wanneer je lid wordt bij Fitness XL.

 

Gegevens van onze leden.

Bij het aangaan van een abonnement verwerken wij de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht, geboortedatum en foto.

 

Cameratoezicht

Wij hebben camera’s in en rond het gebouw. Cameratoezicht is een inbreuk op de privacy en wij realiseren ons dat heel goed. Hierom gaan wij uiterst zorgvuldig met de camerabewaking om. Zo is er bijv. geen cameratoezicht in kleedkamers en sanitaire voorzieningen. De camerabeelden kunnen worden bekeken wanneer er een melding van een incident is ontvangen of wanneer er toegangsfraude wordt gepleegd.

 

Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?

Dienstverlening
Fitness XL verwerkt jouw gegevens om onze fitness diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een toegangspas waardoor je toegang tot het gebouw van Fitness XL krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal.

 

Informeren
Fitness-XL verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren

 

Wettelijke verplichting
Fitness-XL kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. 

 

Andere doelen
Als Fitness-XL persoonsgegevens wilt gebruiken voor een ander doel dan reeds is beschreven, zal zij hiervoor toestemming aan je vragen. 

 

Beveiliging van gegevens

Fitness-XL heeft eigen beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens, dit doen wij mede door het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord.

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Als je een lidmaatschap van Fitness-XL hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap.

bottom of page