top of page

Huisregels

Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij Fitness XL Coevorden op een veilige manier kan sporten in een prettige omgeving. Voor iedereen die de club betreedt gelden de volgende huisregels:

 

Schoon en gezond

 • Het dragen van schone sportschoenen en gepaste sportkleding is verplicht

 • Tijdens de training maak je gebruik van een handdoek en maak je het door jou gebruikte apparaat schoon voor medesporters

 • Etenswaren en niet-afsluitbare drinkbekers zijn niet toegestaan in de sportruimten

 • Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen in en rondom het gebouw is verboden

 • Dieren zijn niet toegestaan met uitzondering van hulphonden.

 

 Respect, privacy en rust

 • Bellen in de sportruimten en het maken van foto’s of filmopnames waarbij de privacy van medesporters wordt geschonden, is niet toegestaan.

 • Laat de apparaten niet luidruchtig op de grond vallen, vermijd harde geluiden tijdens het sporten, muziek kan worden afgespeeld door middel van een koptelefoon of oordopjes, zodat medesporters hier geen hinder van ervaren.

 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd in het gebouw.

 • Ongewenste en/ of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd in het gebouw.

 • Houd apparaten beschikbaar voor anderen indien je deze niet actief gebruikt.

 • Veroorzaak geen overlast bij omwonenden (bijv. schreeuwen, claxonneren, hard wegrijden).

 

Veiligheid

 • Het is verplicht een geldend toegangsbewijs bij je te hebben wanneer je het gebouw betreedt.

 • Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet toegestaan in het gebouw.

 • De aanwijzingen van het personeel van Fitness XL Coevorden dienen te worden gerespecteerd en opgevolgd. Fitness XL Coevorden is bevoegd om, indien zij daar redelijke gronden voor heeft, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen tot het gebouw en verwijst hiervoor naar de geldende algemene voorwaarden.

 • Zorg dat je zelf weet hoe je apparaten gebruikt en oefeningen uitvoert. Respecteer je grenzen en zorg dat je weet wat je aankunt. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn.

 • Gebruik de apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden en leg na het sporten de materialen terug op de daarvoor bestemde plaatsen.

 • Persoonlijke bezittingen die niet nodig zijn om te sporten zoals jassen, tassen, helmen, etc. zijn niet toegestaan in de sportruimten. Wij raden je aan geen waardevolle spullen mee te nemen en om voor het opbergen van jouw eigendommen gebruik te maken van de lockers. De lockers worden dagelijks leeggemaakt. Voor aansprakelijkheid bij schade of diefstal verwijzen we naar de geldende algemene voorwaarden van Fitness XL Coevorden.

 • Droog je na het douchen af in het natte gedeelte van de kleedkamer om valpartijen en onnodig vies worden van de kleedkamers te voorkomen. In verband met hygiëne is het niet toegestaan je te scheren in de kleedkamers.

 • Verkoop- en/ of promotieactiviteiten of het geven van personal training diensten zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fitness XL Coevorden.

 • Wanneer er wordt gesport op bepaalde tijden waarbij geen personeel aanwezig is, dien je jezelf te vergewissen van de veiligheidsprotocollen die gelden en bekend worden gemaakt op de club.

 • Het dragen van petten, mutsen, hoodies etc. is verboden

 • Openen van ramen is niet toegestaan

 • Openen van nooddeuren alleen in noodgevallen. Bij het onnodig openen zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

 • Bij gezondheidsproblemen adviseren wij te sporten tijdens bemande uren.

 • In geval van nood moet je alarm slaan met hulp van jouw eigen mobiele telefoon.

Abonnementsprijs

 • Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. Dit wordt kenbaar gemaakt door de veranderde tarieven te verwerken op de Facebookpagina https://www.facebook.com/fitnessxlcoevorden en op de website.

bottom of page